Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Spanje
Duitsland
Italië
 
Winkelwagen

Privacybeleid


Jorvik Tricycles Ltd hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy en aan het beschermen van de integriteit van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid legt uit hoe alle persoonlijke gegevens die Jorvik Tricycles Ltd van u verzamelt of die u aan Jorvik Tricycles Ltd verstrekt, worden verwerkt. We hopen dat het eventuele vragen zal beantwoorden en eventuele angsten over deze kwesties zal wegnemen.

Gegevens die Jorvik Tricycles Ltd van u kan verzamelen

Jorvik Tricycles Ltd kan de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u verstrekt door formulieren in te vullen op de website JorvikTricycles.com ("de website"). Dit omvat gegevens die worden verstrekt op het moment van registratie om de website te gebruiken, tijdens het aanmelden voor Jorvik Tricycles Ltd's diensten, het plaatsen van materiaal of het verzoeken om aanvullende diensten, Jorvik Tricycles Ltd kan u ook om gegevens vragen wanneer u deelneemt aan een door Jorvik Tricycles Ltd gesponsorde wedstrijd of promotie en wanneer u een probleem met de website meldt.
 • Als u contact opneemt met Jorvik Tricycles Ltd, kan een aantekening van die correspondentie worden bewaard.
 • Jorvik Tricycles Ltd kan u ook vragen om enquêtes in te vullen die het voor onderzoeksdoeleinden gebruikt, hoewel u daar niet op hoeft te reageren.
 • Gegevens over uw bezoeken aan de website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit vereist is voor de factureringsdoeleinden van Jorvik Tricycles Ltd of anderszins en de middelen die u gebruikt.

Cookies

Jorvik Tricycles Ltd kan gegevens over uw computer verzamelen, waaronder indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype en voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over browse-acties en -patronen van gebruikers van de website en identificeren geen enkele persoon.

Om dezelfde reden kan Jorvik Tricycles Ltd gegevens over uw algemene internetgebruik verkrijgen door een cookiebestand te gebruiken dat op de harde schijf van uw computer is opgeslagen. Cookies bevatten gegevens die worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen Jorvik Tricycles Ltd de website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke dienst te leveren. Ze maken Jorvik Tricycles Ltd mogelijk:

 • Om de doelgroepgrootte en het gebruikspatroon van de website te schatten.
 • Gegevens op te slaan over uw voorkeuren, zodat Jorvik Tricycles Ltd de website kan aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Om uw zoekopdrachten te versnellen.
 • Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website.

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren die u in staat stelt om cookies te kunnen weigeren. Als u echter deze instelling selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de website. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal het systeem van Jorvik Tricycles Ltd cookies verstrekken wanneer u zich aanmeldt op de website.

Waar Jorvik Tricycles Ltd uw persoonlijke gegevens opslaat

De gegevens die Jorvik Tricycles Ltd van u verzamelt, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door medewerkers van buiten de EER dat voor Jorvik Tricycles Ltd of voor een van zijn leveranciers werkt. Dergelijke medewerkers kunnen zich onder meer bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Jorvik Tricycles Ltd neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Wanneer Jorvik Tricycles Ltd u een wachtwoord heeft gegeven (of waar u hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Jorvik Tricycles Ltd vraagt u om geen wachtwoorden te delen met anderen.

Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel Jorvik Tricycles Ltd zijn best zal doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Jorvik Tricycles Ltd de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending is op eigen risico. Zodra Jorvik Tricycles Ltd uw gegevens heeft ontvangen, gebruikt Jorvik Tricycles Ltd strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Gebruik van gegevens

Jorvik Tricycles Ltd gebruikt gegevens van u die wordt bewaard op de volgende manieren:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u opvraagt bij Jorvik Tricycles Ltd of waarvan u vindt dat Jorvik Tricycles Ltd u kan interesseren, waar u toestemming heeft gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden benaderd.
 • Om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en Jorvik Tricycles Ltd.
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van de website, wanneer u daarvoor kiest.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan de website en de diensten die Jorvik Tricycles Ltd biedt.

Jorvik Tricycles Ltd kan uw gegevens ook gebruiken om u informatie te geven over goederen en diensten die u kunnen interesseren en Jorvik Tricycles Ltd kan hierover per post of telefoon contact met u opnemen.

Als u een bestaande klant bent, zal Jorvik Tricycles Ltd alleen contact met u opnemen via elektronische weg (e-mail of sms) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

Als u een nieuwe klant bent, zal Jorvik Tricycles Ltd alleen op elektronische wijze contact met u opnemen als u hiermee hebt ingestemd.

Als u niet wilt dat Jorvik Tricycles Ltd uw gegevens op deze manier gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@jorviktricycles.com

De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van de partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen van Jorvik Tricycles Ltd. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Jorvik Tricycles Ltd geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteert. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Openbaarmaking van uw informatie

Jorvik Tricycles Ltd zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan verkopers van derden

Jorvik Tricycles Ltd kan uw persoonlijke gegevens aan derden openbaren:

 • in het geval dat zij een bedrijf of activa verkoopt of koopt, in welk geval zij uw persoonlijke gegevens mag openbaren aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • als Jorvik Tricycles Ltd of vrijwel al haar activa wordt overgenomen door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten in bezit heeft, een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • als Jorvik Tricycles Ltd verplicht is om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om zijn leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Jorvik Tricycles Ltd, haar klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Uw rechten

U hebt het recht om Jorvik Tricycles Ltd te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Jorvik Tricycles Ltd zal u gewoonlijk informeren (voordat uw gegevens worden verzamelt) als het van plan is uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes in te vinken op de formulieren die Jorvik Tricycles Ltd gebruikt om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met Jorvik Tricycles Ltd via info@jorviktricycles.com

De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van de partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen van Jorvik Tricycles Ltd. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Jorvik Tricycles Ltd geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteert. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Toegang tot gegevens

De wet geeft u het recht op toegang tot gegevens die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van € 10 worden gevraagd om te voldoen aan de kosten van Jorvik Tricycles Ltd door u informatie te verstrekken over de gegevens die zij van u bewaart.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle wijzigingen die Jorvik Tricycles Ltd in de toekomst aan dit privacybeleid kan aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan info@jorviktricycles.com

Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken.

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.